Dzień z życia policji z LEX755 – urządzeniem przenośnym do kluczowych zastosowań

3:15

LEX 755, urządzenie przenośne do kluczowych zastosowań, jest wirtualnym pomocnikiem funkcjonariusza policji, pomagając mu na bieżąco monitorować otoczenie, zbierać informacje i zachować czujność.